Ροή Ειδήσεων

Ζουγανέλης Ι : Από Σεπτέμβριο οι προτάσεις για ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων του ΕΣΠΑ


«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 θα αρχίσει η υποβολή προτάσεων στη δράση του ΕΣΠΑ: «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων».

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, η ημερομηνία έναρξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 17.00 και ημερομηνία λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00

*ο κ.Ζουγανέλης Ιωάννης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος  Master of Business Administration & Organization, MSc Applied Economics and Finance, BSC Marketing Management, Ενεργειακός Σύμβουλος  Ήρων, Μέλος Ένωσης Δημοσιογράφων(ΕΔΙΠΤ) και Ιδιοκτήτης της Επιχείρησης  ZICON Αναπτυξιακές Λύσεις.

«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

H Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  3. Μεταφορικά μέσα
  4. Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών
  5. Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  6. Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις
  7. Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
  8. Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 400.000 € έως 3.000.000 € με επιδότηση 20-55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία περιφερειών και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.T. 2103009878 ,🔑 E. info@zicon.gr,🔑Στουρνάρη 49Α, Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.