ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ - Φωτιά τώρα στο Ζούμπερι

Τρίτη, Οκτωβρίου 15, 2019
φωτό αρχείου 

Τελευταία ενημέρωση: 

Η φωτιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο. 
~~~~~

Φώτια έχει ξεσπάσει επί της Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της Πρόβας. Ήδη στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση.


Ενημέρωση:

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον οικοπεδικό χώρο. Στο συμβάν δρουν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. 


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΣΟ GDPR ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ;

Τρίτη, Οκτωβρίου 08, 2019


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
ή πιο γνωστός  ώς :    ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αγγλιστί :                     GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Όπως έχετε ακούσει, η 25η Μαΐου 2018 ήταν μια πολύ σημαντική ημερομηνία, αφού τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation).
Εξαιτίας του GDPR, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν τις υποδομές και τις διαδικασίες τους, για να αποφύγουν τα υψηλά πρόστιμα που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός.
Παραθέτουμε ένα κατάλογο σημαντικών - σε σχέση με τον GDPR - σημείων και συγκεκριμένα, πώς επηρεάζει ο εν λόγω κανονισμός την επιχείρησή σας και πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε την συμμόρφωση με τον GDPR.


Καταρχήν τι είναι ο κανονισμός GDPR

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) εισάγει νέους κανόνες οι οποίοι επηρεάζουν εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αφορά όλες τις εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά και άλλες, οι οποίες συναλλάσσονται με αγορές ή πολίτες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επιγραμματικά, ο κανονισμός GDPR δίνει στους πολίτες της ΕΕ νέα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα που τους ανήκουν. Αναγκάζει τις επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους, από τις ατομικές έως τις πολυεθνικές - να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα δεδομένα χρηστών τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την προστασία των δεδομένων αυτών. Οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να συλλέγουν οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμούν, αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Για να είμαστε ειλικρινείς, ορισμένες χώρες ήδη διαθέτουν νόμους παρόμοιους με τον κανονισμό GDPR, αλλά με μία σημαντική διαφορά: τα τρομακτικά πρόστιμα!
Στην περίπτωση του GDPR, τα πρόστιμα για την μη συμμόρφωση είναι πολύ υψηλά, τρομάζοντας ακόμα και τους μεγάλους παίκτες. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή στα 20 εκατομμύρια ευρώ (οποιοδήποτε από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο). Οι επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή από τη συμμόρφωση. Τα πρόστιμα και οι πιθανές κυρώσεις είναι ένα ρίσκο που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.
Βήματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα κριτήρια συμμόρφωσης
Η αρχή γίνεται με μια ανάλυση των ελλείψεων. Ερευνούμε τι πρέπει να γίνει για να ευθυγραμμιστείτε με τους νέους κανόνες, καθώς υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Πραγματοποιούμε σύγκριση με την υφιστάμενη δομή και τις διαδικασίες σας και στη συνέχεια εντοπίζουμε τις ελλείψεις. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να διαμορφώσουμε μαζί τον ‘οδικό χάρτη’ για τη συμμόρφωσή σας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν επίγνωση των προσδοκιών της επιχείρησής σας, σε κάθε σημείο της διαδρομής συμμόρφωσης. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα υλοποίησης της διαδρομής συμμόρφωσης αλλά όλα ακολουθούν εν κατακλείδι τα ίδια βήματα :
·        ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ δεδομένων & διαδικασιών επεξεργασίας
·        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των ευρημάτων προς συμμόρφωση
·        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των δεδομένων & των διαδικασιών
·        ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (σύστημα αναφορών πληροφόρησης ομαλής λειτουργίας)
Είναι εφικτή η συμμόρφωση μόνο με προμήθεια συγκεκριμένου είδους εξοπλισμού;
Όχι. Ο GDPR μεταξύ άλλων αφορά τις διαδικασίες ασφαλείας και τη διαχείριση κινδύνου. Η τεχνολογία είναι ένα κομμάτι του, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορεί από μόνο του να σας εξασφαλίσει τη συμμόρφωση. Η τεχνολογία δεν θα λειτουργήσει αν δεν συνεργάζονται όλοι οι τομείς. Η άποψη ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι θέμα μόνο επιπέδου τεχνολογίας, είναι εσφαλμένη δεδομένου ότι οι παραβιάσεις βασίζονται στην ευφυία των επιτιθέμενων σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές γνώσεις και τον εξοπλισμό τους. Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το παιχνίδι έχει αλλάξει και η προστασία έναντι των παραβιάσεων δεδομένων είναι κάτι που όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους. Επίσης, ο κανονισμός GDPR προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις (αναλόγως μεγέθους) πρέπει να ορίσουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (data protection officer-DPO) ο οποίος δεν θα είναι το ίδιο άτομο με τον υπεύθυνο κινδύνων (risk officer) και δεν θα ανήκει σε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα τμήματα μηχανοργάνωσης (ΙΤ). Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων έχουν ειδική αποστολή, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ρόλος τους να είναι εκτός του τμήματος ΙΤ και εκτός διοικητικού συμβουλίου, ώστε να είναι αυτόνομοι να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες θα προάγουν τη συμμόρφωση.
Πώς επηρεάζει ο GDPR το πώς αντιμετωπίζεται μια παραβίαση δεδομένων;
Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, αν ένας οργανισμός είχε υποστεί παραβίαση δεδομένων δεν ήταν υποχρεωμένος να το αποκαλύψει σε κανέναν. Για λόγους ηθικής αλλά και δεοντολογίας, ορισμένες εταιρείες νιώθοντας την υποχρέωση το έκαναν, ειδικά δε αν η παραβίαση αφορούσε άμεσα τους πελάτες τους. Όμως τώρα με τον κανονισμό GDPR, αυτό  είναι υποχρεωτικό. Αν δεν αναφέρετε μια παραβίαση εντός 72 ωρών, θα αρχίσουν οι κυρώσεις.
Αν οι οργανισμοί δεν διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες ή/και την κατάλληλη τεχνολογία, δεν μπορούν να αξιολογήσουν το μέγεθος της παραβίασης. Όταν λοιπόν πρέπει να κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου «Ποια στοιχεία εκλάπησαν;», «Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειές σας;» ή «Μπορείτε να διαβεβαιώσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων ότι δεν θα ξανασυμβεί;», οι απαντήσεις τους δεν θα είναι πειστικές. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις που τους δημιουργεί ο GDPR σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων , των οποίων δεδομένα κατέχουν ή/και επεξεργάζονται. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες για την ικανοποίηση στους προβλεπόμενους χρόνους των (νόμιμων) αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
Ο κανονισμός GDPR δημιουργήθηκε για να μας ενθαρρύνει αλλά και να μας υποχρεώσει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή.
ZICON-Ειδικά Πακέτα Συμμόρφωσης GDPR για επιχειρήσεις & οργανισμούς


ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ, ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Τρίτη, Οκτωβρίου 01, 2019


 Σπύρος Παππάς : «Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή» έλεγε ο Β. Ουγκώ !

ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ! Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, οι εργασίες ξεκίνησαν ! Το τριθέσιο αυτό δημοτικό σχολείο, ήταν, από την ίδρυσή του (1983) ανενεργό και συστεγάζονταν με το 1ο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της Νέας Μάκρης. Παρόλες τις ανάγκες που είχε ο Δήμος μας, το σχολείο αυτό δεν λειτούργησε ποτέ.
Κατά το χρονικό διάστημα 2005-2010, με πρωτοβουλία μου, ως Άμισθος Σύμβουλος στα θέματα Παιδείας του Δήμου, προχωρήσαμε :
Α. Σε ΙΔΡΥΣΕΙΣ σχολικών μονάδων στην Νέα Μάκρη, όπως το 2ο Λύκειο και το 3ο Γυμνάσιο (ΦΕΚ 788/6-5-2008), αλλά και το 4ο Νηπιαγωγείο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο, που από ανενεργό 3/θέσιο το αναβαθμίσαμε σε ενεργό 12/θέσιο (ΦΕΚ 704/22-4-2008).
Β. Σε ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ σχολικών μονάδων, όπως τα δύο (2) Νηπιαγωγεία στο κέντρο της Νέας Μάκρης (2007) και το 2ο Γυμνάσιο στον Νέο Βουτζά (2008), αναβαθμίζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Νέας Μάκρης.
ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ξεκίνησε λοιπόν την λειτουργία του (ως 6/θέσιο) σε προκατασκευασμένες αίθουσες (Σεπτέμβριος 2010), μέσα στο Πολιτιστικό Πάρκο (πρώην Αμερικάνικη Βάση). Δέσμευση της τότε Δημοτικής Αρχής ήταν, ότι μέσα σε μια διετία (το πολύ τριετία), θα υπάρξει, για το συγκεκριμένο σχολείο, ανέγερση νέου κτηρίου. Για το σκοπό αυτό, δόθηκε το οικόπεδο στην οδό Πυθαγόρα.
Τον Μάρτιο του 2010, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι διαδικασίες για την ανέγερση του σχολείου. Απέμεινε μόνο να αποσταλούν στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ), σήμερα ΚτΥπ, δυο (2) μελέτες (αρχιτεκτονική, εδαφοτεχνική) τις οποίες, η τότε Δημοτική Αρχή, είχε δεσμευτεί (και υποσχεθεί στον ΟΣΚ), ότι μόλις ολοκληρωθούν θα αποσταλούν άμεσα σ’ αυτόν, για τις περαιτέρω ενέργειές του.
Και ενώ όλοι περίμεναν (ιδίως ο ΟΣΚ) τις μελέτες, για να προχωρήσει το έργο, η τότε Δημοτική Αρχή, άγνωστο για ποιο λόγο, αποφάσισε να μην ασχοληθεί πλέον με το θέμα αυτό και γενικά με την Παιδεία. Αθέτησε την υπόσχεση-δέσμευση που είχε αναλάβει έναντι του ΟΣΚ και σταμάτησε κάθε ενέργεια για την ανέγερση του σχολείου αυτού.   
Από τότε και μέχρι σήμερα, το σχολείο αυτό παραμένει σε λειτουργία στις προκατασκευασμένες αίθουσες στο Πολιτιστικό Πάρκο. Η ανέγερση λοιπόν του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, των μαθητών, των δασκάλων και των γονέων, χάρις στον αγώνα κάποιων, γίνεται σήμερα, πραγματικότητα !
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, σε όσους συνέβαλαν στην πραγμάτωση του έργου αυτού, όπως ΚτΥπ, Δήμος, Σύλλογος Γονέων, Ένωση Γονέων, φορείς και μεμονωμένα άτομα… αλλά κυρίως στους υπεύθυνους και καθ’ ύλην αρμόδιους της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες, έτρεξαν, βοήθησαν, κοπίασαν και τώρα ικανοποιημένοι και δικαιωμένοι, μπορούν να δρέψουν τους καρπούς των κόπων τους !


Υ.Γ. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης, θα έχει συνολική επιφάνεια 2.239,20 τ.μ. (κτήριο), μέσα σε ένα οικόπεδο 2.844,76 τ.μ., στο Ο.Τ. 160 Α της 1ης Π.Ε. Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. Θα έχει δυναμικότητα 300 μαθητών και θα αποτελείται από 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήρια φυσικοχημείας, πληροφορικής και αισθητικής αγωγής, καθώς και τραπεζαρία για τις ανάγκες του ολοήμερου.

Εφυγε ο δικός μας Γιάννης Δαμιανόγλου! Καλό ταξίδι φίλε.

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 23, 2019

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο Δήμος Μαραθώνα αφού έχασε έναν από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους, έναν σπουδαίο εθελοντή πυροσβέστη, έναν υπέροχο Άνθρωπο.
Ο Γιάννης Δαμιανόγλου διακομίστηκε εχθές αργά το βράδυ στα επείγοντα με πολύ άσχημα τραύματα μετά από ντελαπάρισμα του πυροσβεστικού οχήματος στη Λ. Διονύσου.
Έχασε πριν από λίγο τη μάχη με τη ζωή, στα 62 του χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω του ένα τεράστιο έργο!
Το σπουδαίο έργο που έχει επιτελέσει ως υπεύθυνος του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Προβάλινθου - Νέου Βουτζά και η εθελοντική βοήθεια που έχει προσφέρει όλα τα χρόνια σε μικρές και μεγάλες πυρκαγιές είναι αξιέπαινο.
Ένας άνθρωπος που ζούσε κύριως για να προσφέρει με ανιδιοτέλεια και αγάπη για τον συνάνθρωπό του.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια!
Φίλε Γιάννη θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας!

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ποιες περιοχές θα σαρώσουν καταιγίδες και χαλάζι

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 23, 2019


Νέο έκτακτο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται οτι θα επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Αναλυτικότερα:

Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Δευτέρα (23-09-2019) και από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

1. Σήμερα Δευτέρα (23-09-2019) από αργά το βράδυ θα επηρεαστούν το Ιόνιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη (24-09-2019) η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος.
2. Αύριο Τρίτη (24-09-2019) τα ισχυρά φαινόμενα, τα οποία στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, πιθανώς να επηρεάσουν πρόσκαιρα τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από αργά το απόγευμα της Τρίτης (24-09-2019) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (25-09-2019) θα επηρεαστούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

«Επίσημη πρώτη με παρατράγουδα στον Μαραθώνα»

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 23, 2019

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ, ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΗΔΗ Η ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ !

Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα (Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου), ΔΕΝ άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις. Ελπίζω το επόμενο και καλύτερο να είναι και δημοκρατικότερο !

Σπύρος ΠαππάςΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ τις ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και ΓΝΩΜΕΣ !

Εκτός από τους εκλεγμένους Συμβούλους και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 74 του Νόμου 4555/2018, δικαίωμα να τοποθετηθούν και να εκφράσουν την άποψή τους έχουν (εφ’ όσον το ζητήσουν) και οι πολίτες (εάν βέβαια τους αφήνετε να μιλήσουν) !

Μπορείτε όμως και τους εκλεγμένους Συμβούλους, αλλά και τους πολίτες-ψηφοφόρους να αγνοήσετε και τον νόμο να καταργήσετε. Μπορείτε επίσης, εντελώς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, να παίρνετε μόνοι σας τις αποφάσεις και όποτε κρίνετε σκόπιμο, να μας τις ανακοινώνετε.  ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ !

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»
Παρ. 9 του άρθρου 74 του Νόμου 4555/2018
«Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφ’ όσον το ζητήσουν».


Αναλυτικότερα στο φύλλο της Ζω  που θα κυκλοφορήσει....Πρόγνωση καιρού για όλη την εβδομάδα

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 22, 2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-09-2019

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες σταδιακά θα ενταθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 ενώ μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΤΡΙΤΗ 24-09-2019

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που βαθμιαία θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια και από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στα δυτικά, το βράδυ στη Θράκη και τη νύχτα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-09-2019

Στα ανατολικά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΕΜΠΤΗ 26-09-2019

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από νότιες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-09-2019

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος: Άνοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 20, 2019

Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκεται αυτή την ώρα (13.30 20/09/2019) η πλατφόρμα για τις αιτήσεις κοινωνικού τιμολόγιου ρεύματος αναμένεται όμως να είναι πολύ σύντομα εντός της ημέρας ξανά διαθέσιμη!

Ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε 6 βήματα

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.


 
Copyright © zwnews.gr. Designed by OddThemes