Ροή Ειδήσεων

Δ.Σ. Μαραθώνα: Η πρώτη δοκιμαστική online απόπειρα [VIDEO]


Αυτή είναι η πρώτη δοκιμαστική online απόπειρα από το δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στον Δήμο Μαραθώνα. Ακολουθούν μετά το βίντεο και όλα τα θέματα με την αριθμολογία τους.


 1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Μαραθώνος στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε », ως μέλος αυτής. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στ. Τσίρκας )
 2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 200.000,00€ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία Σ 055) σύμφωνα με την 37653/17-6-2020 απόφαση του ΥΠ Σ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πινάκων στοχοθεσίας έτους 2020 σύμφωνα με το 510/27-5-2020 έγγραφο του ΥΠ Σ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 4. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή της πράξης « αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ 5035524» και ορισμός υπόλογου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος « με κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020» (ειδικός αγορητής: κ. Ν. Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος ΟΠΣ 5003415 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 7. Περί αποδοχής μη γνωμοδοτήσεων του υπ’ αριθμόν 1/201 πρακτικού της επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης ορολογικών Διαφορών του Δήμου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 275/201 ΔΣ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 8. Περί λήψης απόφασης για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 9. Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 10. Περί αντικατάστασης μέλους και εκλογή αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 11. Περί αντικατάστασης μελών και εκλογή αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 12. Περί αντικατάστασης μελών και εκλογή αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας
 13. Περί επικύρωσης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας ).
 14. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» ΠΑγΟ) για τα προγράμματα 2020- 2021. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας ).
 15. Περί λήψης απόφασης για την πρόσληψη 2 Π /Τ κοινωνικών λειτουργών στα πλαίσια της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος « με κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ. Σ κ. Κων/νος Τσίρκας)
 16. Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. E. Κυπαρίσσης )
 17. Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου για την Οργανωμένη εγκατάλειψη των Δημοτικών Καταστημάτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες από υπαλλήλους και Δημότες σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. E. Κυπαρίσσης )
 18.  Ίδρυση Έφιππου εθελοντικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας και υπογραφή Μνημονίου με τον αθλητικό Ιππικό Όμιλο Μαραθώνα (ΑΙΟΜ)ΟΡ 91 αναγνωρισμένο αθλητικό Σωματείο από την Γενική Γραμματεία αθλητισμού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. E. Κυπαρίσσης ).
 19. επιχειρησιακό Σχέδιο Πυροπροστασίας & Οργανωμένης απομάκρυνσης κατασκηνωτών & προσωπικού της 5ης κατασκήνωσης Δήμου Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. E. Κυπαρίσσης )
 20. Αίτημα για επιστροφή , ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του πλεονάζοντος ποσού που κατεβλήθη λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 021009 , η οποία έχει καταχωρηθεί στα Ο.Τ. 64 και 64 της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. E. Σωτηρίου )
 21. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή της Φάσης Α “Καταγραφή – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη οράματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Σωτηρίου )
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Σωτηρίου)
 23. Περί λήψης απόφασης για πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, δια της αντιμεταθέσεως κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Μακρής)
 24. Περί λήψης απόφασης για εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 68,42τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α.κ. 011908, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Οικοδομικό Τετράγωνο 255 της 1 ης πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1457/24-01-2020 αίτηση της κας. Δρούκα Αικατερίνης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Μακρής)
 25. Περί λήψης απόφασης για άδεια διοργάνωσης αγώνα Drift . 4 και 5 /7/2020) . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 26. Έγκριση Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών 2020 ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία " ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ" .(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ . Ε. Κυπαρίσσης)
 27. Εναρμόνιση του επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου για το 2020 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών , σύμφωνα με το Πρότυπο Υπόδειγμα που στάλθηκε από την ΓΓΠΠ μετά την έγκριση του επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου μας) για το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδικ Ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ .Ε. Κυπαρίσσης)
 28. Περί λήψης απόφασης για αναπροσαρμογή αντιτίμου χρήσης αθλητικών και λοιπών χώρων της ΚΕΔΜΑ . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμ. Γεωργάτος)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.