Ροή Ειδήσεων

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα "Η πραγματική αλήθεια σε απάντηση στο Δελτίο Τύπου του Δήμου Μαραθώνα"


Απάντηση του φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα στο αντίστοιχο δελτίο τύπου του Δήμου αφού όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φορέας το δελτίο του Δήμου βασίζεται σε ανακριβή στοιχεία και άγνοια! 


Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής : 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε απάντηση επίσημου Δελτίου Τύπου του Δήμου Μαραθώνα, ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα: 
Η αιτιολόγηση ή αφορμή για την έκδοση του εν λόγω Δελτίου Τύπου του Δήμου Μαραθώνα βασίζεται σε εν πολλοίς ανακριβή στοιχεία και χαρακτηρίζεται από άγνοια τόσο του νομικού πλαισίου, όσο και της πραγματικής κατάστασης, άγνωστο για ποιούς λόγους και με ποιό σκοπό, ίσως σε μια πρσπάθεια για να απαξιώσει και ευθέως να πλήξει τον Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. 
Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 395 Δ’ ΠΔ (03-07-2000) ενώ ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα με το υπ’ αριθμ. 793 Δ’ ΠΔ (13-09-2002) και προσωπικό απέκτησε πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2008. 
Πλέον συγκεκριμένα το δημοσίευμα αγνοεί παντελώς ότι ο Φ.Δ. έχει ήδη με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α’) μετονομασθεί σε «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής» και όχι σε «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα» (ΦΟ.ΔΕ.ΠΑ.Σ.Μ.). Με τον ίδιο νόμο διευρύνθηκαν τα όρια ευθύνης του Φ.Δ. και συγκεκριμένα προστέθηκαν σε αυτό 11 περιοχές του δικτύου Natura 2000, με αποτέλεσμα η συνολική περιοχή ευθύνης του να αυξηθεί από 13.220,60 στρέμματα και όχι 14.000 τετραγωνικά μέτρα, σε 1.067.086,70 στρέμματα. Τέλος, η έδρα του διευρυμένου πλέον Φ.Δ. έχει μεταφερθεί με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2757/Β΄/3.7.2019) από τον Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Παλλήνης. 
Ως γνωστόν ο Φ.Δ. είναι ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και διοικείται από επταμελές (από το 2019) και όχι ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2008 μέχρι το Μάρτη του 2019, σε σύνολο 158 συνεδριάσεων οι εκπρόσωποι του Δήμου Μαραθώνος, Τακτικό και το Αναπληρωματικό του Μέλος, συμμετείχαν σε 56 Δ.Σ. (ποσοστό 35%), ενώ από τον Απρίλιο του 2019 μέχρι σήμερα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη συμμετάσχει σε 20 από τα 21 Δ.Σ. του Φ.Δ. (ποσοστό 95%). Συμπληρωματικά, βάσει του Άρθρου 5 παρ. 5 του Ν.4519/2018, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προσκαλούνται εκπρόσωποι όλων των Δήμων με χωρική αρμοδιότητα στις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ. για θέματα που τους αφορούν. Συγκεκριμένα, ο Αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας και ο αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας Αντιδήμαρχος του Δήμου Μαραθώνος έχουν παραστεί ήδη σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
Το σύνολο σχεδόν των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ., όχι μόνον γνωρίζουν, αλλά και έχουν επιστημονική γνώση για το Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα.
 Τα τελευταία δύο έτη, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, η εφαρμογή του μέτρου προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και επισκεπτών εντός του πευκοδάσους και της παραλίας του Εθνικού Πάρκου ήταν επιτυχής. Σε όλες τις περιπτώσεις αναγγελίας βαθμού επικινδυνότητας 4 ή 5, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, υπήρξε εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου και το πευκοδάσος και η παραλία ήταν κλειστά για το κοινό και κατά συνέπεια και για τα τροχοφόρα.Στις αρχές της περσινής θερινής περιόδου ο Φ.Δ. με τη συνδρομή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής παρήγαγε ενημερωτικό φυλλάδιο, που το διένειμε με την συνδρομή του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μέσω των λογαριασμών ύδρευσης σε όλους τους δημότες Μαραθώνος. 
Αναφορικά με το σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 
Σχετικά με το σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, που προβλέπεται στο Σχέδιο Διαχείρισης και το οποίο είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο κατασκευής του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το έτος 2018 και στο πλαίσιο σχετικού ελέγχου, που διενεργείται από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), ζητήθηκε από το Φ.Δ. η παροχή στοιχείων. Ο Φ.Δ. υπέβαλε στο ΣΕΕΔΔ Ενημερωτικό Σημείωμα μαζί με σχετικά έγγραφα, που του είχαν κοινοποιηθεί, στα οποία αναφέρεται ότι το έργο παραδόθηκε από τη ΓΔ/νση Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ στη Δ/νση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων της ΓΓ Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο εν συνεχεία το παρέδωσε στην εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την αποκλειστική αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση. Εν συνεχεία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή του Φ.Δ., αναφορικά με την αρμοδιότητα ως προς το έργο. Το έργο (στο οποίο δεν είχαν εγκατασταθεί ποτέ οι 3 θερμογραφικές κάμερες) είναι πλέον ανενεργό, οι σωλήνες παροχής νερού έχουν καταστραφεί από την μη χρήση τους για πάνω από μια δεκαετία, οι αυλοί πυρόσβεσης είτε έχουν υποστεί καταστροφές λόγω βανδαλισμών, είτε έχουν κλαπεί, ενώ το κέντρο ελέγχου αυτών δεν λειτούργησε ποτέ. 
Αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή της απαγόρευσης εισόδου τροχοφόρων στο πευκοδάσος του Σχινιά.
Οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα της ανεξέλεγκτης κίνησης τροχοφόρων στο πευκοδάσος από πλευράς Φ.Δ. ήταν κάτι παραπάνω από πολλές και ξεκινούν από το έτος 2004. Επιπλέον αυτών, ο Φ.Δ. σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και τις δυνατότητές του, έχει προβεί κατά τα δύο μόνο προηγούμενα έτη σε πληθώρα ενεργειών για την απαγόρευση εισόδου και στάθμευσης στο πευκοδάσος. Συγκεκριμένα: 
  •  Το έτος 2018 εταιρεία, κατόπιν προτροπής του Φ.Δ., προέβη σε δωρεά 25 πλαστικών στηθαίων, ώστε ο Φ.Δ. να τα παραχωρήσει στις αρμόδιες κατασταλτικές αρχές για να αποκλείεται η πρόσβαση των τροχοφόρων στο πευκοδάσος. Τα στηθαία αυτά τοποθετούνταν (συνεχίζουν να τοποθετούνται) από την Ομάδα Φύλαξης σε επιλεγμένα σημεία στη Λεωφ. Σχινιά, αλλά και στους κάθετους αυτής χωματοδρόμους, που οδηγούν στο πευκοδάσος, προκειμένου να εμποδιστεί η είσοδος των τροχοφόρων, σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς βαθμού επικινδυνότητας 4 ή 5, τα περισσότερα, όμως, καταστράφηκαν από αγνώστους (τα τρύπησαν ώστε να χάνεται το υλικό πλήρωσης και να μεταφέρονται εύκολα). 
  •  Τον Δεκέμβριο του έτους 2019 ο Φ.Δ από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού προμηθεύτηκε, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία έξι (6) μπάρες φραγής κυκλοφορίας. 
  •  Επιπλέον, ο Φ.Δ., με σειρά επαφών και εγγράφων του προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τρίτους φορείς, ανέλαβε πρωτοβουλίες διοργάνωσης συναντήσεων και είχε επανειλημμένως επιστήσει την προσοχή των συναρμόδιων Αρχών και φορέων στην ανάγκη εφαρμογής των εφαρμοστέων διατάξεων αναφορικά με την απαγόρευση εισόδου τροχοφόρων στο πευκοδάσος του Σχινιά και την ανάγκη συνδρομής του. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, που παρατίθεται αναλυτικά παραπάνω, οι υπάλληλοι του Φ.Δ., που είναι αρμόδιοι για τις ενέργειες επόπτευσης και φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, μπορούν μόνο να ενημερώνουν τους παρανόμως εισερχομένους περί των ισχυουσών απαγορεύσεων, χωρίς να δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο, κατασταλτικό ή άλλο για την παρεμπόδισή τους (δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα). 
Ο ισχυρισμός του συντάκτη του Δελτίου Τύπου περί της, δήθεν, «αυθαίρετης και ανεξέλεγκτης κατάστασης, που επικρατεί τα δύο τελευταία χρόνια ιδιαιτέρως», είναι παντελώς αναληθής και αβάσιμος. Μάλιστα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο, όπως αποδεικνύεται από τις ενέργειες, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, ως ακολούθως: 
- Ο Φ.Δ. προβαίνει σε συνεχείς ενημερώσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες αναφορικά με τα περιστατικά παραβατικότητας, που καταγράφει καθημερινά εντός του Εθνικού Πάρκου. Επιπλέον, βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομικές Αρχές κ.λπ.), σχετικά με τον απολογισμό των ενεργειών, που προηγήθηκαν και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών. 
- Τα έτη 2018 και 2019 σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καπανδριτίου καθαρίστηκε κατά μήκος η Λεωφ. Σχινιά σε ζώνη πλάτους 2μ., από τη βλάστηση, καθώς και απομακρύνθηκαν σκουπίδια και ξερά δένδρα από το δάσος. 
Ο Φ.Δ. έλαβε την πρωτοβουλία και οργάνωσε συνάντηση στις 19.4.2019 με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, με θέμα την εφαρμογή της απόφασης για την προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στο πευκοδάσος και στην παραλία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, βαθμού επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλό) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), σύμφωνα με τον «Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου με συμμετοχή εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Μάκρης, της Δ/νσης Αστυνομίας Β.Α. Αττικής, του Δασαρχείου Καπανδριτίου, της Αυτοελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μαραθώνα, του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Μάκρης, της Τροχαίας Αγ. Παρασκευής και της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 
- Το Δ.Σ. του Φ.Δ., κατά την 161η/17.05.2019 Συνεδρίασή του αποφάσισε την παραχώρηση φυλακίου εισόδου (οικίσκου) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης, για την αντιπυρική περίοδο. 
- Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού ο Φ.Δ. στέλνει και αναρτεί συστηματικά, ενημερωτικά δελτία τύπου προς τα ΜΜΕ, όπως και σε άλλους φορείς και ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες κατά τόπους δασικές και αστυνομικές αρχές. 
- Καθ’ όλη τη διάρκεια του παραπάνω προληπτικού μέτρου ο Φ.Δ. ήταν σε άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, καθώς και με το Κέντρο Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να γίνεται ανάρτηση μεταβλητών μηνυμάτων στις ενημερωτικές πινακίδες κατά μήκος της Αττικής Οδού. 
-Σημειώνεται ότι η Ομάδα Φύλαξης του Φ.Δ. είναι πάντα παρούσα στην προστατευόμενη περιοχή με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών ως προς τις ισχύουσες απαγορεύσεις εισόδου και στάθμευσης τροχοφόρων, καθ’ όλη δε την καλοκαιρινή περίοδο και ιδίως κατά τις ημέρες μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας και ενισχύθηκε κατά τον δυνατόν η παρουσία της παράλληλα με την παρουσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κλιμακίου του Στρατού, της Αστυνομίας και της Τροχαίας, του Δασαρχείου, του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμεναρχείου, του Δήμου Μαραθώνα και εθελοντών.

Γενικότερα, τόσο τα στελέχη του Φ.Δ. (έξι επιστήμονες και πέντε επόπτες – φύλακες), όσο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προσωπικά, καθ΄ όλο το έτος είχαν και συνεχίζουν να έχουν επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές επί όλων των ζητημάτων, που αφορούν στο πευκοδάσος του Σχινιά. Μάλιστα τόσο ο απελθών Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Μάκρης Πύραρχος κ. Δ. Ραγκαβάς, όσο και εκπρόσωποι άλλων Αρχών, διαβεβαίωσαν προφορικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι, η κατάσταση στο χώρο του Δάσους Σχινιά – Μαραθώνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, παραμένουν οι αντιδράσεις των επισκεπτών και κατοίκων στα παραπάνω εφαρμοζόμενα μέτρα, όπως διαπίστωσε και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Φ.Δ. προσωπικά, όταν στις 28.06.2019, κατά την επίσκεψη της Επιτροπής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά – Μαραθώνα, προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο κατοίκου της ευρύτερης περιοχής με όχημα στο πευκοδάσος, οπότε και υπέστη προσωπική επίθεση. 
Αξιοσημείωτο είναι δε και το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις καταγραφές των παράνομων δραστηριοτήτων/περιστατικών της Ομάδας Εποπτείας – Φύλαξης και τη συνεχή παρουσία της στην περιοχή, αλλά και τις συνεχείς επιστολές του Φ.Δ. προς τις αρμόδιες κατασταλτικές αρχές, δραστηριότητες και περιστατικά όπως επί παραδείγματι η ελεύθερη κατασκήνωση, η στάθμευση αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, καθώς και το άναμμα φωτιάς έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Στο πλαίσιο αυτό του «Τίποτα απολύτως», κατά τον συντάκτη του Δελτίου Τύπου, ο Δήμος Μαραθώνα αιτείται παντελώς αβάσιμα και αναιτιολόγητα από τον Φ.Δ. την καταβολή αντισταθμιστικού οφέλους για την καθαριότητα, που υποχρεούται να παρέχει στο χώρο του Δάσους Σχινιά, που βρίσκεται εντός των ορίων αρμοδιότητάς του, αγνοώντας παράλληλα, παντελώς και συνειδητά τα έμμεσα και άμεσα οφέλη από διάφορες προμήθειες, αγορές και παροχές υπηρεσιών, που κατανέμονται στην ευρύτερη περιοχή του από τους χιλιάδες επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου, κυρίως τα Σαββατοκύριακα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητα των Δήμων και σε όλα τα Εθνικά Πάρκα της χώρας πραγματοποιείται από αυτούς δίχως αντισταθμιστικό όφελος. Η ύπαρξη και μόνο ενός Εθνικού Πάρκου εντός των ορίων ενός Δήμου αποτελεί εξάλλου το καλύτερο αντισταθμιστικό όφελος για ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος υπάρχει αναφορά στο πευκοδάσος ταυτίζοντας το με το Εθνικού Πάρκο, γεγονός που καταδεικνύει την παντελή άγνοια των ορίων, των ζωνών και του θεσμικού πλαισίου ενώ δεν υπάρχει ούτε μία απλή παραπομπή στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. 
Τέλος, ο Φ.Δ. δια του Προέδρου του Δ.Σ., την 25η .5.2020 έτεινε χείρα συνεργασίας στο πλαίσιο ενός συμφωνητικού για την εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης των μηχανοκίνητων τροχοφόρων στο πευκοδάσος, εντός της Ζώνης Α3 του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, με την τοποθέτηση από μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα στηθαίων από σκυρόδεμα, που έχει στην κατοχή του και έξι (6) μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας και πλαστικών στηθαίων, υλικά τα οποία έχει ήδη προμηθευθεί και έχει στην κατοχή του ο Φ.Δ., ενώ επίσης θα τοποθετήσει ενημερωτικές των επισκεπτών πινακίδες, που θα παραδωθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο κοινής συμφωνίας των εν λόγω υπηρεσιών. Αντί όμως άλλης γραπτής, έστω και αρνητικής απαντήσεως, από μέρους του Δήμου Μαραθώνα την 27η .5.2020 αναρτήθηκε το εν λόγω Δελτίο Τύπου. 
Η αλήθεια είναι λοιπόν, ότι αν δεν συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την προστασία του δάσους και των επισκεπτών του, αποτέλεσμα ικανοποιητικό δεν μπορεί να υπάρξει. Αντί της συνεργασίας ο Δήμος Μαραθώνα επέλεξε το δρόμο της μεταβίβασης ευθυνών και των ανακριβειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.