Ροή Ειδήσεων

Προκήρυξη για Συμπαραστάτη Δημότη & Επιχείρησης Σπάτων Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος εξέδωσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες  υποβάλλονται  με αίτηση και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά, που κατατίθενται  στο  προεδρείο  του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως  ή  δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3:00μ.μ.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως  προς  το  αξίωμα  του  συμπαραστάτη  του  δημότη  ισχύουν  τα  κωλύματα  και  τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα κάτωθι προσόντα:

– Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
– Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
– Να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ συνεκτιμάται και γνώση άλλων  ξένων γλωσσών.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα : Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από  τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τυποποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών με νέες τεχνολογίες, διαδικασίες δημόσιων υπηρεσιών με διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό αντικείμενο.

Η επιλογή

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5, ούτε στην  πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης. Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν  στην  πλειοψηφία  των  3/5  επί  των  πραγματικά  παρόντων  μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες  από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
Αρμόδιοι υπάλληλοι :  Χρυσάνθη Μπότσαρη, τηλέφωνο επικοινωνίας 213 200 7398 & Αγγελική Γεώργα, τηλέφωνο επικοινωνίας 213 200 7364.
Μαριλένα Κωττάκη Κερανάκη 
Αρθρογράφος zwnews.gr 
www.artemidaspatanews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.