Ροή Ειδήσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝΣτην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 12-9-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μμ, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο επίσημο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου σώματος με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1) Περί αλλαγής Δηλωτικού σήματος Δήμου Μαραθώνος. 
2) Περί αποδοχής ποσού 21.417,83€ για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου, για την διενέργεια των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών Μαΐου 2019 καθώς και για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
3) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου. 
4) Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.). 
5) Περί εκπροσώπησης του Δήμου στις τράπεζες. 
6) Περί έγκρισης της 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» 
7) Περί έγκρισης Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές εργασίες-Σωστικές εργασίες» που αφορούν στην Πράξη με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μαραθώνος « και συνολικού προϋπολογισμού Πράξης. 
8) Περί τροποποίησης του Κανονισμού κοιμητηρίων 
9) Περί λήψης απόφασης κατεδάφισης φέροντος οργανισμού (γιαπί) 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης και έναρξη διαδικασιών για την κάλυψη κτιριακών αναγκών. 
10) Περί λήψης απόφασης για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας ( απορριμματοφόρα, αρπάγη, φορτηγό ) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου εταιρίας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» . 
11) Περί ορισμού εκπροσώπων μελών στο ΣΠΑΠ. 
12) Περί εκλογής των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ), σύμφωνα με το Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’). 
13) Περί: α) ορισμός διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης (Κ.Ε.Δ.ΜΑ) β) ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου. 
14) Περί ορισμού διοικητικού συμβουλίου του ν.π.δ.δ κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης προσχολικής αγωγής και μουσικής παιδείας (ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ) Δήμου Μαραθώνος.: β) Περί εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου. 
15) Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ) και εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου του.. 
16) Περί: α) ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ν.π.δ.δ. σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β) εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ν.π.δ.δ. σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
17) Περί: α) ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ν.π.δ.δ. σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης β) εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ν.π.δ.δ. σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.