Ροή Ειδήσεων

Ξεκίνησαν οι Ρυθμίσεις Οφειλών έως 100 δόσεις στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου


Καλούνται οι πολίτες έως 17/9/2019 (καταληκτική ημερομηνία) να προσέλθουν στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για να γίνει η ρύθμιση των οφειλών τους έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό των προστίμων. 
Οι ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Ά βαθμού εμπεριέχονται στο άρθρο 110 του Ν. 4611/17-5-2019 και αφορούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 17 Ιουλίου 2019. 
Οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου αυτού και σύμφωνα με το Νόμο εμπεριέχουν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), 
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %), 
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), 
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
Παρακαλούμε για την προσέλευση των ενδιαφερομένων. 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
 Ευάγγελος Μπουρνούς

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.