ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07- 2018».


«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07- 2018».
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 εκδόθηκε από την περιφέρεια Αττικής η πρόσκληση της Δράσης η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο  ποσό των 5.000.000€. 
Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων. 
Η ένταξη των πράξεων-αιτήσεων ενίσχυσης θα γίνει με απόφαση της περιφερειάρχη Αττικής.
Ειδικότερα :
Αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων ως προς το απωλεσθέν εισόδημα τους για το έτος 2018 (ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις των επιχειρήσεων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και στις φορολογικές αρχές.
Δικαιούχοι :  
Ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στους πληγέντες δήμους σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την 01/01/2018.
Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων αποζημίωσης θα ανέλθει σε έως 100% του συνολικού απωλεσθέντος εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 60.000,00€.
Ο προϋπολογισμός αίτησης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00€ έως 60.000,00€. Για απώλειες εισοδήματος άνω των 60.000 €, το ποσό της ενίσχυσης τίθεται ίσο με 60.000 €.
Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να εντάξει πράξεις συνολικής προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης έως το 120% του προϋπολογισμού.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 07/05/2019 και ώρα 13.00 και έως την 31/07/2019 και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο εναλλακτικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr
Στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης
Από 7 έως 31 Μαΐου θα υποβληθούν οι αιτήσεις για την αποζημίωση επιχειρήσεων των πληγέντων από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στους δήμους Μάνδρας –Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνος, από το ΠΕΠ Αττικής.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση μπορείται να βρείτε  από την ΕΛΑΝΕΤ, Πανεπιστημίου 39 Στοά Πεσματζόγλου,Αθήνα, Τηλ.:+30 213 0166100, e-mail: infopepff@elanet.gr, και την ZICON Ελ.Βενιζέλου 1 , Αθήνα τηλ : 2103009878 email : info@zicon.gr

Τυχόν ερωτήματα μπορούν να διατυπώνονται εγγράφως και να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@zicon.gr

Aναλυτικότεραπρόσκληση
Κοινοποίησε το άρθρο:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Copyright © zwnews.gr. WEBSOLUTIONS © ZICON