Ροή Ειδήσεων

Yπόμνημα από το δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. ΦάμελοΣτάλθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελο και σε άλλα  μελη της κυβέρνησης  υπόμνημα από το δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς ώστε να συμπεριληφθεί το περιεχόμενό του στις τροποποιήσεις του Σχεδίου Νόμου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΙΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

Το περιεχόμενο του συνημμένου εγγράφου αποτελεί προϊόν επεξεργασίας  με επιστημονικά στελέχη του δήμου και συνεργάτες του καθώς και με τους συλλόγους των περιοχών που άπτονται των ιωδών περιγραμμάτων των περιοχών του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΙΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Α. Αντίθεση του Σχεδίου Νόμου προς το πνεύμα του Ν. 4389/2016:
Α.1.Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ευρίσκεται σαφέστατα σε πλήρη αντίθεση και αντιδιαστολή με τα ορισθέντα στον Ν. 4389/2016 που αφορά στον καθορισμό των οικιστικών πυκνώσεων με ιώδες περίγραμμα. Οι «οικιστικές πυκνώσεις» (οπ) προέκυψαν ως αποτέλεσμα της διένεξης μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών του δημοσίου και των διαφόρων ομοσπονδιών και συλλόγων κατοίκων, αναφορικά με την «ερμηνεία» και το πεδίο εφαρμογής του.

Στα πλαίσια της  βελτίωσης του άρθρου 24 του Ν3889/2010 (ΦΕΚ 182Α’) με τίτλο «Οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης» προστέθηκε μία νέα κατηγορία, αυτή των οικιστικών πυκνώσεων με ιώδες περίγραμμα. Ενώ όμως θα περίμενε κάποιος η τροποποίηση για τις οικιστικές πυκνώσεις να περιληφθεί στο άρθρο αυτό, ο νομοθέτης, στον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ94Α’) ενέταξε την κατηγορία αυτή στις τροποποιήσεις του άρθρου 23 (Εδάφιο ΙΑ άρθρο 153). Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αυτομάτως ακυρώνεται η διαδικασία η οποία προβλέπεται με την Απόφ. 165387/410 του Υπουργού Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 470Β’/2012) με τίτλο: «Διαδικασία, στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτίας μεταβολής δασικής μορφής εκτάσεως εντός οικισμών στερούμενων νόμιμης έγκρισης (άρθρο 24 παρ.2 Ν.3883/201)» και στην ουσία οι οικιστικές πυκνώσεις παύουν να θωρακίζονται με διαδικασία «μεταβολής δασικής μορφής» ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν σε Πολεοδομική Διαχείριση.

Στην ουσία δηλαδή εκλείπει η οποιαδήποτε, απαραίτητη, αναφορά σε Πολεοδομική Διαχείριση των ανωτέρω περιοχών που αφορούν στον Δήμο μας.

Α.2.Ως είναι γνωστό ο Ν. 4389/2016 που αφορούσε στον καθορισμό των οικιστικών πυκνώσεων και την οριοθέτηση τους με ιώδες περίγραμμα, θεωρήθηκε ότι είχε ως σκοπό να υπάρξει επιτέλους περιβαλλοντική και πολεοδομική διαχείριση των περιοχών που εντάσσονταν στο ιώδες περίγραμμα αφού αυτές, ειδικότερα στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, αποτελούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πραγματικές οικιστικές οντότητες με οδικό δίκτυο, σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας, λεωφορειακές γραμμές κλπ., οι οποίες μάλιστα κανονικά πλήρωναν προς το κράτος και τον δήμο τέλη και φόρους ιδιοκτησίας. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι ο ανωτέρω νόμος αποτελούσε την αρχή ώστε να παύσει η ομηρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες που ανήγειραν οικοδομές σε περιοχές εκτός σχεδίου. Καθίσταται δε σαφές ότι δεν αποτελούν όλες οι περιοχές που ευρίσκονται εντός του ιώδους περιγράμματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, δασικές εκτάσεις, όπως πιθανώς να ήθελε το Δασαρχείο Πεντέλης, αλλά μεγάλες εκτάσεις έχουν άλλο χαρακτήρα.

Με το επίδικο Σχέδιο Νόμου apriori γίνεται δεκτό ότι όλα τα κτίσματα εντός ιώδους περιγράμματος αποτελούν δασικές εκτάσεις και ως εκ τούτου όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδεχθούν τον εν λόγω χαρακτηρισμό και να υποστούν εκ νέου την οικονομική τους αφαίμαξη για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια. Με το επίδικο Σχέδιο Νόμου οι έλεγχοι των Οικιστικών Πυκνώσεων και η διαπίστωση τους δεν θα έχουν ως σκοπό να καταδείξουν ποιες περιοχές εξ’ αυτών ευρίσκονται εντός δάσους και ποιες εκτός δάσους, αλλά να καταδείξουν ποιες πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές ώστε να παραμείνουν εντός του ιώδους περιγράμματος (και οι ιδιοκτήτες τους να υποχρεωθούν στην καταβολή του ενιαίου δασικού προστίμου) και ποιες δεν τις πληρούν ώστε να χαρακτηριστούν με κυανό περίγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οι κάτοχοι και ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα υποστούν τις νόμιμες συνέπειες.

Α.3.Με το προτεινόμενο άρθρο 5 του Σχεδίου Νόμου (παρ. 5) προβλέπεται ότι «τυχόν καταβληθέντα ποσά, που αφορούν διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας μέχρι την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται». Το εν λόγω άρθρο στην ουσία παραβιάζει κάθε αρχή του διοικητικού δικαίου που αφορά στην εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος αφού παρά το γεγονός ότι πολίτες κατέβαλαν ποσά προκειμένου για την «τακτοποίηση» ή «νομιμοποίηση» των αυθαίρετων κτισμάτων τους για παρόμοιο με το προτεινόμενο και αναφερόμενο στο Σχέδιο Νόμου χρονικό διάστημα με τους Ν. 4014/2011 και 4178/2013 εντούτοις τους ζητείται να ξανακαταβάλουν ποσά για το ίδιο ζήτημα. Στην ίδια δε την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου αναφέρονται ρητά τα εξής: «Επίσης εκκρεμείς ποινικές διώξεις μετά την υπαγωγή αναστέλλονται και μετά την ολοσχερή εξόφληση παύουν. Οι συνέπειες αυτές τελούν σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, ο οποίος με την καταβολή προστίμων δηλώνει το κτίσμα και δεν αιφνιδιάζεται μελλοντικά από άλλες κυρώσεις». Είναι σαφές όμως ότι δεδομένου του γεγονότος ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών έχει ήδη καταβάλει πρόστιμα προκειμένου για την δήλωση και «τακτοποίηση» του ακινήτου τους, ήδη με το παρόν Σχέδιο Νόμου αιφνιδιάζεται από τις συγκεκριμένες κυρώσεις του νόμου αυτού.

Συνεπώς, δεν νοείται να υπάρξει νόμος ο οποίος δεν θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις καταβολές που έγιναν δυνάμει προηγούμενων νόμων, αφού ακριβώς με τον τρόπο αυτόν παραβιάζεται η αρχή της εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την Διοίκηση, ιδίως όταν κατά τον χρόνο υπαγωγής των ακινήτων στο Ν. 4178/13 και στο μετέπειτα 4495/17 δεν είχε γίνει ανάρτηση και κύρωση δασικών χαρτών ώστε να τεκμαίρεται λανθασμένη υπαγωγή στο κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Οι προτάσεις μας λοιπόν θα πρέπει να οδηγήσουν στην κατανόηση από την Διοίκηση, ότι οι οπ δεν αποτελούν οικισμούς παρανόμων πολιτών με παραπτώματα κακουργηματικού χαρακτήρα αλλά πολίτες οι οποίοι ναι μεν δόμησαν αυθαίρετα σε μεγάλο ποσοστό,αλλά κατόπιν Πράξεων της Διοίκησης οι οποίες προσέδωσαν στις περιοχές αυτές χαρακτήρα και μορφή οικισμού. Επιπλέον είναι λάθος να αντιμετωπισθεί η κάθε περίπτωση ιδιοκτησίας ή γεωτεμαχίου ξεχωριστά διότι θα οδηγήσει στον πλήρη κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού εντός των οικισμών και θα αναδείξει φαινόμενα άνισης μεταχείρισης.

Συνεπώς, προτείνουμε όπως το Σχέδιο Νόμου να τροποποιηθεί κατ’ άρθρο ως εξής:

Άρθρο 1
·         Να τροποποιηθεί η παρ. 1 ως εξής:«Σκοπός του νόμου είναι η αφενός περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 (Α΄182) και αφετέρου η πολεοδομική διαχείριση περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις για κήρυξη τους σε οικισμούς, οι οποίες υπάγονται μεν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πλην όμως έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και έχουν αποκτήσει αστικό, καθώς και η κύρωση των δασικών χαρτών στο σύνολο της επικράτεια».

Προς τον ανωτέρω σκοπό δύνανται να ενοποιηθούν τα εδάφια ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 153 του Ν4389/2016 (ΦΕΚ94Α’) έτσι ώστε η διαδικασία που περιγράφεται στο εδάφιο ΙΒ να αφορά και τις οικιστικές πυκνώσεις. Αυτή η τροποποίηση θα επιτρέψει την πολεοδομική διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων. Επιπλέον προσεγγίζει το πρόβλημα από την γέννησή του και δεν έρχεται κατασταλτικά και τιμωρητικά να επιβάλει κυρώσεις και ποινές χωρίς να εξετάσει την αιτία και την «συνενοχή» της Διοίκησης.

·         Να τροποποιηθεί η παρ.2β ως εξής: «β) Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με τη χρήση του δασικού ισοζυγίου, το οποίο ανετράπη λόγω των κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, που ανεγέρθηκαν εντός εκτάσεων που υπάγονταν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά το χρόνο ανέγερσης τους».
·         Να τροποποιηθεί η παρ.2γ ως εξής: «γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος, ώστε να διασφαλιστεί η μη περαιτέρω δημιουργία οικισμών στερούμενων νόμιμης έγκρισης εντός της επικράτειας της χώρας».
·         Να αφαιρεθεί η παρ.3 του άρθρου 1.

Άρθρο 2
           Να προστεθεί παρ. 5: «Εντός των παραπάνω χρονικών πλαισίων, οι ΟΤΑ, στα όρια των οποίων υπάρχουν οπ  για τις οποίες έχει υποβληθεί μελέτη οριοθέτησης σύμφωνα με την Υπ.Αποφ. 34844/11-07-2016 (ΦΕΚ ΑΑΠ145) οφείλουν να συγκεντρώσουν Πράξεις της Διοίκησης οι οποίες αποδεικνύουν στοιχεία μεταβολής της δασικής μορφής. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στα παραπάνω χαρτογραφικά υπόβαθρα σε πλατφόρμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών προκειμένου:  α). Να περιοριστούν τα πρόδηλα σφάλματα κατά την επερχόμενη ανάρτηση των οικιστικών πυκνώσεων.(β). Να μπορεί να υπολογισθεί το ύψος του δασικού ισοζυγίου που ανετράπη από αυτές».

Άρθρο 3
           Να καταργηθούν οι παράγραφοι 3 και 4 (και χωρίς άλλη αλλαγή ΔΕΝ έχουν νόημα δεδομένου ότι υπερκαλύπτονται από την παρ. 1 του ιδίου άρθρου).

Άρθρο 4
           Στην παρ. 3 να προστεθεί: «Ιδιαίτερα για την περίπτωση ιγ ο οικείος ΟΤΑ θα πρέπει να επισπεύσει τις απαιτούμενες μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος για την ορθή ολοκλήρωση της επερχόμενης πολεοδόμησης της περιοχής».
·         Το εδάφιο 1 της παραγράφου 4 να καταργηθεί (αναδασωτέες εκτάσεις).

Άρθρο 5
           Οι παράγραφοι 1,2,3,4,5 να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με ενιαία παράγραφο: «Οι αρμόδιοι ΟΤΑ με διαδικασίες του κατεπείγοντος αναθέτουν και ολοκληρώνουν τις απαιτούμενες μελέτες Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για τις περιοχές οι οποίες προβλέπουν χρήσεις και συντελεστές δόμησης, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 4 μήνες. Οι χρήσεις θα πρέπει να συνάδουν με τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι βιομηχανικές ή εμπορικές. Ο μέγιστος Σ.Δ. που μπορεί να ορισθεί είναι 0,3 για γεωτεμάχια έως 300 τ.μ. 0,2 για γεωτεμάχια έως 500 τ.μ. και 0,1 για γεωτεμάχια έως 1000 τ.μ. Υφιστάμενες κατασκευές που έχουν υπερβεί τα παραπάνω μεγέθη ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν4495/17 και τα ποσά που εισπράττονται κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο για χρήση Δασικού Ισοζυγίου. Καταβληθέντα ποσά που αφορούν διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας μέχρι την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφονται αλλά συμψηφίζονται».
·                     Η παράγραφος 6 να αντικατασταθεί με: «6. Εκκρεμείς ποινικές διώξεις, για ανέγερση κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, σε εκτάσεις εντός των οικιστικών πυκνώσεων, που υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αναστέλλονται μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ.4 του άρθρου 2».
·                     Να προστεθεί παράγραφος η οποία θα αναφέρει τα εξής: «τυχόν καταβληθέντα ποσά που αφορούν υπαγωγή στους Ν. 4014/20111 και 4178/2013, καθώς επίσης και σε οποιονδήποτε άλλον νόμο, συμψηφίζονται με το οποιοδήποτε ποσό καλείται να καταβάλει κάποιος δυνάμει του παρόντος νόμου».

Άρθρο 7
           Στην παράγραφο 4 να αφαιρεθεί η λέξη «δασικού» από την φράση «….υπολογισμού του ειδικού δασικού προστίμου…». 
            Άρθρο 8
           Το άρθρο 8 να τροποποιηθεί ως προς τον τίτλο και να αντικατασταθεί με: «Πρόστιμο Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός Οικιστικών Πυκνώσεων»
·                     Οι παράγραφοι 1,2 να αντικατασταθούν με: «Το πρόστιμο για την υπέρβαση των τετραγωνικών μέτρων από αυτά που προβλέπονται με τον Σ.Δ. που εγκρίθηκε από την Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής υπολογίζεται με βάση τα ισχύοντα στον Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167Α’).  Κατασκευές που δημιουργήθηκαν μετά τις 28-07-2011 ΔΕΝ ρυθμίζονται ΔΕΝ κατεδαφίζονται και επ’ αυτών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης των διατάξεων του Ν4495/17 για κατασκευές μετά την 28η/11/2017. Επί των προστίμων αυτών ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοστεί καμία διάταξη ανάκλησης ή αναστολής πληρωμής των».

Οι ανωτέρω αναφερόμενες παρατηρήσεις θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν αυτούσιες στο Σχέδιο Νόμου έτσι ώστε αυτό να συνάδει με τις προηγούμενες νομοθετικές προσεγγίσεις και να αποδειχθεί ότι το κράτος έχει μία συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπ’ όψιν σαφές είναι ότι το Σχέδιο Νόμου απορρίπτεται στο σύνολο του αφού είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από τα μέχρι σήμερα αποδεκτά. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η όποια νομοθετική προσέγγιση θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ότι το Λεκανοπέδιο Αττικής αριθμεί πλέον περίπου πέντε εκατομμύρια κατοίκων και οι οικιστικές ανάγκες έχουν διαφοροποιηθεί στον μέγιστο βαθμό.


Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Ευάγγελος Μπουρνούς


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.