Ροή Ειδήσεων

Σε ποια νηπιαγωγεία της Ανατολικής Αττικής αναστέλλεται η λειτουργία των Ολοήμερων τμημάτων


Η Δ/ντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής έχοντας υπόψη:
 1. Το Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α ), Κεφάλαιο Ζ΄ Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, άρθ.33, παρ. 3 
2. Το Ν. 4386/2016 ( ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ. Α΄), άρθρο 35 «Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
3. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α (ΦΕΚ 1340/Τβ’/16-10- 2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε & Δ.Ε., των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 40023/Υ1/9-3- 2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β’/12-03-2018) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
4. Το ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/1-8-2017/τ.Α΄), «οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», άρθρο 11, Κεφ. Β., παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τα΄/3-8-2018), άρθρο 23, παρ. δ. 
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.7/70275/Δ1/3-5-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-19-Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος» 
6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.7/14255/Δ1/4-9-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-19», Κεφ. Α, παρ 6. 
Αποφασίζουμε 
 Την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Ολοήμερων Τμημάτων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2018-1019:
 1. 1 ο Νηπιαγωγείο Κερατέας 
2. 2 ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου 
3. Νηπιαγωγείο Γραμματικού 
Β΄ Ανατολική Αττική: 
1. 1 ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών 
2. 3 ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 
3. 11ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 
4. 22ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 
5. 2 ο Νηπιαγωγείο Αυλώνα 
6. 35ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 
7. 36ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 
8. Νηπιαγωγείο Αγ. Αποστόλων 
9. 4 ο Νηπιαγωγείο Αγ. Στεφάνου 
Η Διευθύντρια Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
 Βασιλική Ξυθάλη 
ΚΟΙΝ.: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2. 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 3. 2 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 5. 1 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 6. 3 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 7. 11Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 8. 22Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 9. 2 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ 10. 35Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11. 36Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 12. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13. 4 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.