Ροή Ειδήσεων

Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑγράφει ο Ζουγανέλης Ιωάννης 
*Ο κ.Zουγανέλης Ι. είναι κάτοχος Μaster of  Business Administration & Organization,BSC Marketing Management και ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ζicon Aναπτυξιακές Λύσεις
Την έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σας αναφέρω συνοπτικά τα παρακάτω νέα προγράμματα:
·         «Ψηφιακό Βήμα» (ύψους έως 50 εκατ. ευρώ) και «Ψηφιακό Άλμα» (ύψους έως 400 εκατ. ευρώ)
Αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευόμενες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ .Το πρόγραμμα επιδοτεί με ποσοστό 50% την ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών ΤΠΕ καθώς και την μισθοδοσία υπαλλήλων, με συνολικό προϋπολογισμό από 5 έως 50 χιλιάδες Ευρώ. Οι υποβολές θα διαρκέσουν έως τις 17/09. Δεν υπάρχει προτεραιότητα στις υποβολές, καθώς οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένα βαθμολογικά κριτήρια.
Στη δράση «Ψηφιακό Άλμα»  Το πρόγραμμα  αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό ανά αίτηση από 55 έως 400.000 ευρώ. Η επιδότηση περιλαμβάνει δαπάνες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, όπως hardware, software και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και μισθοδοσία υπαλλήλων, Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται επιπροσθέτως δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.ά.). Οι υποβολές αιτήσεων θα διαρκέσουν μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.
·          «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (ύψους 150 εκατ. ευρώ)
Αφορά μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων τους. Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού).
Σε ποιους απευθύνεται:
Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
·         έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
·         διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.
Περίοδος υποβολής από 27/6/2018 (και ώρα 12.00 το μεσημέρι)
έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
·         «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» (ύψους 65 εκατ. ευρώ)
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας, την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
·         «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (ύψους 50 εκατ. ευρώ)
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές, ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο δήμος σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη λογική της «έξυπνης πόλης». Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων που θα κατατεθούν είναι 1,9 εκατ. ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 100%.
Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα στελέχη της παρακάτω επιχείρησης μας Zicon Αναπτυξιακές Λύσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.